Sist oppdatert 15.09.2004
 
 

Oversiktsbilder

Detaljbilder
Mobilt Varmeaggregat - MOVAR

Et komplett ferdig og kraftig mobilt fyrrom er produsert for å dekke forskjellige behov - midlertidig eller mer permanent. I en 8 fots stålcontainer har vi montert fyrkjele, varmluftsbatterier og varmevekslere. Eelektrokjele eller fjernvarmeenhet kan alternativt monteres.

MOVAR leveres nøkkelferdig!

MOVAR er utstyrt med et standardisert ferdig installert røropplegg samt elektrisk installasjon - dette for å raskt og enkelt kunne supplere med moduler slik at ditt spesifikke behov dekkes. Enheten er godkjent i h.h.t. brann, innbrudd og elektriske forskrifter.

MOVAR som standard dimensjonert for effektlevering på inntil 350kW. Dette vil kunne gi oppvarming inntil 5 000m2. Større effekt leveres etter behov.

MOVAR
-
Transporteres og plasseres med kranbil
- Tilkobles 230V / 400V via skjøtekabler
- Tilkobles olje-/gasstank eller fjernvarme
- Tilkobles eksisterende eller nytt røropplegg for radiatorvarme eller vannbåret gulvvarme
- Kan alternativt levere varmluft, som tilkobles eksisterende kanalsystem eller fleksirør
- Tilkobles for levering av varmt tappevann til dusjer, vasker, vanning m.m,

Anvendelsesområder
Det mobile Varmeaggregatet (MOVAR) er meget fleksibelt konstruert med basis i standard moduler. Enheten kan enkelt tilpasses ethvert behov for varme; til oppvarming med vann, luft eventuelt med supplering av varmt tappevann. Tilkobling til nytt eller eksisterende opplegg skjer via standardiserte overganger. Moduler som elektrokjele og fjernvarmeveksler kan monteres og tilpasses etter behov.

Restaurering
- Fyrkjeler og ventilasjonsanlegg kan restaureres uten avbrekk eller stopp/oppstart av anlegget.
- Energi til oppvaming og varme tappevann leveres "som normalt" uten driftsstans til alle årstider.


Midlertidige behov dekkes

- I en byggefase hvor det midlertidig behov for oppvarming og/eller varmt tappevann. - Utskiftninger av defekte eller slitte deler kan utføres uten driftsstans.
- Haller, telt, brakker etc. kan varmes opp med filtrert ren luft og tilføres varmt tappevann.
- Byggtørking og avfuktning av bygg.

Permanent oppsett
For utskifting eller permanen oppgradering av fyrrom eller varmeaggregat kan MOVAR leveres komplett som et ferdig fyrhus. Enheten løftes på plass med kran på anlagt fundament. Når nødvendige tilkoblinger er gjort, setter MOVAR i drift og enheten/containeren er lukket, tett, værbestandig og brannsikker samt avlåst med FG-godkjente lås.

For leie eller kjøp kontakt:
Anlegg Bolig Rør & Varme AS
Skippergt. 11, Postboks 1851 Lade, 7440 Trondheim
Telefon: 73 50 29 70 Fax: 73 50 97 01
E-Mail: firmapost@abror.com
 
 
Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud!
 

Copyright (C) 2004 AB Rør & Varme AS.
Skipperg. 11, 7042 Trondheim
Telefon: 73 50 29 70
Epost: firmapost@abror.com

Design og implementering av Ny Media